PROJECT MANAGER SI STATISTICĂ FINANCIAR CONTABILĂ


Software-ul pentru managementul proiectelor si statistica financiar contabila răspunde următoarelor cerinţe tehnico-funcţionale:

 • permite definirea unui program / subprogram de activităţi (proiecte);

 • permite gestionarea financiară a proiectelor şi a subcontractorilor acestora;

 • permite gestiunea tranzacţiilor plăţilor pentru proiecte;

 • permite integrarea în componenţa financiară a tranzacţiilor pe proiecte;

 • permite gestionarea distinctă a diferitelor categorii de proiecte cu funcţionalităţi specifice pe fiecare categorie;

 • permite gestionarea proiectelor cu responsabilităţi cross departamentale, cu posibilitatea de definire responsabilităţi per proiect, etape din proiect, activităţi;

 • permite definirea de resurse associate proiectelor;

 • permite definirea de drepturi resurselor asociate proiectelor funcţie de rolurile pe care le deţin;

 • permite definirea concisă a cerinţelor pentru fiecare resursă;

 • să permită asigurarea căutării în sistem a resurselor adecvate pentru proiectul potrivit şi în intervalul de timp potrivit;

 • permite trecerea în revistă a candidaţilor selectaţi;

 • permite vizualizarea comparativă a informaţiilor planificate şi realizate în legatură cu utilizarea resurselor;

 • permite activităţi de planificare prognozare, precum şi de urmărire a prognozelor;

 • asigura execuţia sincronizată a proiectelor;

 • asigura monitorizarea coordonată şi flexibilă a proiectelor;

 • să permită gestiunea în timp real a proiectelor;

 • asigura securitatea accesului la informaţia de proiect pe bază de roluri;

 • permite definirea de grafice Gantt, cu termene şi relaţionări între activităţi, atât în stadiu de planificare, cât şi de execuţie;

 • permite corelarea graficelor Gantt aferente proiectelor diferite, prin stabilirea dependenţelor între proiecte;

 • permite alocarea de milestone-uri pentru a marca trecerea de la o etapă la alta în cadrul proiectului;

 • permite posibilitatea derulării de proiecte pe mai mulţi ani, gestionarea proiectelor cu finanţare din surse diferite (interne sau externe), în moneda corespunzătoare fiecărei surse, cu posibilitatea definirii de surse dedicate;

 • permite definirea / modificarea planului de proiect;

 • permite definirea, versionarea şi aprobarea bugetelor pe proiecte;

 • permite gestiunea performanţelor proiectelor;

 • informaţiile să poată fi urmărite în flux şi comparate în orice moment;

 • să compare estimatul din cadrul programului de investiţii cu realizatul cantitativ şi valoric;

 • permite gestiunea costurilor pe proiect, atât în stadiu planificat, cât şi efectiv, la nivel de rezumat sau detaliere, inclusive categoriile privind materiale şi echipamente, forţa de muncă, cheltuieli, cu posibilitatea de înregistrări reale şi analize în diferite monede;

 • permite gestiunea contractelor cu furnizorii de produse şi a achiziţiilor pe proiecte;

 • permite gestiunea contractelor cu prestatorii de servicii, cu posibilitatea administrării mai multor contracte pentru acelaşi proiect;

 • permite stocarea informa şi a achiziţiilor pe proiecte;

 • permite gestiunea contractelor cu prestatorii de servicii, cu posibilitatea administrării mai multor contracte pentru acelaşi proiect;

 • permite stocarea informaţiilor cu acces protejat, asigurarea securităţii datelor şi posibilitatea definirii drepturilor de acces la diferite nivele / categorii de informaţii;

 • permite obţinerea de situaţii / jurnale periodice, cu gruparea informaţiilor pe categorii de proiecte, pe fiecare proiect, etapă, sau responsabil;

 • permite comunicarea rapidă şi relevantă a stării proiectului, putând obţine rapoarte privind stadiul proiectului, analiza variaţiilor (planificat vs. realizat), analiza tendinţelor, atât în domeniul evoluţiei costurilor, cât şi a bugetelor şi mai ales a termenelor de execuţie, la nivel de rezumat sau detaliat.18/12/2014 - Termenul de depunere a declaratiilor fiscale
"Termenul de depunere a declaratiilor fiscale pentru obligatiile aferente lunii noiembrie 2014 si respectiv termenul de plata al acestora a fost stabi... Continuare
05/09/2008 - Lansarea noului website
Noua imagine a Mondosoft prinde contur. Noul website nou este mai flexibil, contine o structurare mult mai buna a informatiilor. Sectiunea de download... Continuare
10/01/2008 - Forum discutii
S-a lansat formul de discutii la http://forum.mondosoft.ro Speram astfel sa va fim mai aproape, realizand astfel o comunicare mai facila si mult mai ... Continuare
Home | Produse | Servicii | Angajari | Asistenta Tehnica
Smarty Web Director